Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XXIII/343/93 z dnia 28 stycznia 1993r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tychach (Andrzej Stokłosa) w związku że złożoną rezygnacją.
2 Uchwała Nr 0150/XXIII/342/93 z dnia 28 stycznia 1993r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Tychach Nr XXII/315/92 z dn. 17.XII.92r.
3 Uchwała Nr 0150/XXIII/341/93 z dnia 28 stycznia 1993r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę w części lub w całości wydatków na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach.
4 Uchwała Nr 0150/XXIII/340/93 z dnia 28 stycznia 1993r. w sprawie przekazania mienia ogólnonarodowego (państwowego) służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy (nieruchomości położonej pomiędzy ul. Dojazdową i Murarską Nr działki 530/15, 924/15, 1062/18).
5 Uchwała Nr 0150/XXIII/339/93 z dnia 28 stycznia 1993r. w sprawie zbycia działki nr 79 położonej w Czułowie przy ul. Magnolii w drodze przetargu nieograniczonego.
6 Uchwała Nr 0150/XXIII/338/93 z dnia 28 stycznia 1993r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
7

Uchwała Nr 0150/XXIII/337/93 z dnia 28 stycznia 1993r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

8 Uchwała Nr 0150/XXIII/336/93 z dnia 28 stycznia 1993r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej wraz ze składnikiem budowlanym, położonej w /tychach przy ul. Damrota.
9 Uchwała Nr 0150/XXIII/335/93 z dnia 28 stycznia 1993r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
10 Uchwała Nr 0150/XXIII/334/93 z dnia 28 stycznia 1993r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
11 Uchwała Nr 0150/XXIII/333/93 z dnia 28 stycznia 1993r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXII/320/92 podjętej przez Radę Miejską w dniu 17 grudnia 1992r.
12 Uchwała Nr 0150/XXIII/332/93 z dnia 28 stycznia 1993r. w sprawie utworzenia w Tychach Oddziału Banku Współpracy Regionalnej w Krakowie.
13 Uchwała Nr 0150/XXIII/331/93 z dnia 28 stycznia 1993r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Wartogłowiec, utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej.
14 Uchwała Nr 0150/XXIII/330/93 z dnia 28 stycznia 1993r. w sprawie statutu osiedla Wartogłowiec.
Powrót