Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XX/280/92 z dnia 9 lipca 1992r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2 Uchwała Nr 0150/XX/279/92 z dnia 9 lipca 1992r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej polityki lokalowej w odniesieniu do lokali użytkowych
3 Uchwała Nr 0150/XX/278/92 z dnia 9 lipca 1992r. w sprawie zmiany nazwy ulicy z Bzów na Świerkową.
4 Uchwała Nr 0150/XX/277/92 z dnia 9 lipca 1992r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tychy.
5 Uchwała Nr 0150/XX/276/92 z dnia 9 lipca 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej nr kat. 3601/ 26 położonej przy ul. Majakowskiego
6 Uchwała Nr 0150/XX/275/92 z dnia 9 lipca 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych- poza przetargiem położonych w Tychach Paprocanach stanowiących własność gminy Tychy na rzecz Ciepłowni Tychy Nr Kat. 76,80,71,70,78,55
7 Uchwała Nr 0150/XX/274/92 z dnia 9 lipca 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej:Nr kat.: 446/94, 440/95, 441/96, 408/78 ,1868/39,1869/39, 1867/39, 748/41
8 Uchwała Nr 0150/XX/273/92 z dnia 9 lipca 1992r. w sprawie przekazania mienia ogólnonarodowego /państwowego/ służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań Gminy (nieruchomość przy ul. Katowickiej 2 obejmująca pałacyk, pijalnię i muszlę koncertową )
9 Uchwała Nr 0150/XX/272/92 z dnia 9 lipca 1992r. w sprawie przekazania mienia ogólnonarodowego /państwowego/ służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań Gminy (bazy PTHW przy ul. Sadowej).
10 Uchwała Nr 0150/XX/271/92 a dnia 9 lipca 1992r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Tychach nr XX/96/91 z dnia 16 maja 1991r.
11 Uchwała Nr 0150/XX/270/92 z dnia 9 lipca 1992r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy.
12 Uchwała Nr 0150/XX/269/92 z dnia 9 lipca 1992r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 1992r.
13 Uchwała Nr 0150/XX/268/92 z dnia 9 lipca 1992r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
Powrót