Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XX/267/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 1992r.
2 Uchwała Nr 0150/XIX/266/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 1992r.
3 Uchwała Nr 0150/XIX/265/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/189/91 z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie nałożenia na podmioty gospodarcze prowadzące skup złomu żeliwnego i metali kolorowych obowiązku ewidencji ich dostawców.
4 Uchwała Nr 0150/XIX/264/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta.
5 Uchwała Nr 0150/XIX/263/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie zmiany prawa górniczego /Dz. U. Nr 31 poz. 128/
6 Uchwała Nr 0150/XIX/262/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Engelsa i Bielskiej w drodze przetargu z przeznaczeniem pod obiekt mieszkalno-usługowy.
7 Uchwała Nr 0150/XIX/261/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze przetargu, w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy.
8 Uchwała Nr 0150/XIX/260/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Tychach przy ul. Damrota , niezbędnych do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.
9 Uchwała Nr 0150/XIX/259/92 z dnia 29 maja 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
10 Uchwała Nr 0150/XIX/258/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości na rzecz Klubu „Iglopol-Ogrodnik” Cielmice
11 Uchwała Nr 0150/XIX/258/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości na rzecz Klubu „Iglopol-Ogrodnik” Cielmice
12 Uchwała Nr 0150/XIX/257/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/179/91 z dnia 7.11.1991 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki.
13 Uchwała Nr 0150/XIX/256/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste
14 Uchwała Nr 0150/XIX/255/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Tychach- Żwakowie przy ul. Myśliwskiej zajętych pod budowę kolektorów ściekowych i wodociągów
15 Uchwała Nr 0150/XIX/254/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu i oddanie w użytkowanie wieczyste części gruntu.
16 Uchwała Nr 0150/XIX/253/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu i oddanie w użytkowanie wieczyste części gruntu
17 Uchwała Nr 0150/XIX/252/92 z dnia 28 maja 1992r. w sprawie kompleksowej koncepcji rozwiązania problemów gospodarki odpadami dla miasta Tychy
Powrót