Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XVIII/251/92 z dnia 16 kwietnia 1992r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Sportu o członka spoza Rady
2 Uchwała Nr 0150/XVIII/250/92 z dnia 16 kwietnia 1992r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego o członków spoza Rady
3 Uchwała Nr 0150/XVIII/249/92 z dnia 16 kwietnia 1992r. w sprawie odwołania członków Komisji spoza Rady (Komisja Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego)
4 Uchwała Nr 0150/XVIII/248/92 z dnia 16 kwietnia 1992r. w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
5 Uchwała Nr 0150/XVIII/247/92 z dnia 16 kwietnia 1992r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Systemów Technicznych i Budownictwa Komunalnego o członka spoza Rady (W. Duda)
6 Uchwała Nr 0150/XVIII/246/92 z dnia 16 kwietnia 1992r. w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Systemów Technicznych i Budownictwa Komunalnego
7 Uchwała Nr 0150/XVIII/245/92 z dnia 16 kwietnia 1992r. w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
8 Uchwała Nr 0150/XVIII/244/92 z dnia 16 kwietnia 1992r. w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste
9 Uchwała Nr 0150/XVIII/243/92 z dnia 16 kwietnia 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
10 Uchwała Nr 0150/XVIII/242/92 z dnia 16 kwietnia 1992r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
11 Uchwała Nr 0150/XVIII/241/92 z dnia 16 kwietnia 1992r. w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach.
12 Uchwała Nr 0150/XVIII/240/92 z dnia 16 kwietnia 1992r. w sprawie uchwalenia planu finansowego na I kwartał 1992r. dla zadań zleconych w zakresie administracji rządowej.
13 Uchwała Nr 0150/XVIII/239/92 z dnia 16 kwietnia 1992r. w sprawie likwidacji placówek przedszkolnych i żłobkowych funkcjonujących na terenie miasta Tychy
Powrót