Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XXII/329/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej poza przetargiem.
2 Uchwała Nr 0150/XXII/328/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie podatku od posiadania psów.
3 Uchwała Nr 0150/XXII/327/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4 Uchwała Nr 0150/XXII/326/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie budżetu na 1993r.
5 Uchwała Nr 0150/XXII/325/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 1992r.
6 Uchwała Nr 0150/XXII/324/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie aportu niepieniężnego gruntu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej”.
7 Uchwała Nr 0150/XXII/323/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ozn. kat. 237/53 położonej przy ul. Wierzbowej.
8 Uchwała Nr 0150/XXII/322/ z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Nr kat. 3031/88 położonej przy ul. Dołowej.
9 Uchwała Nr 0150/XXII/321/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej nr kat. 2135/103 położonej przy ul. Gołębiej.
10

Uchwała Nr 0150/XXII/320/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej nr kat. 493/8 stanowiących własność A. S. dla uregulowania stanu prawnego ul. Wierzbowej.

11 Uchwała Nr 0150/XXII/319/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod wysypisko śmieci nr kat. 182/23.
12 Uchwała Nr 0150/XXII/318/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej nr geod. 3065/75 stanowiącej własność p. Kulki zajętej pod poszerzenie ul. Ziębiej.
13 Uchwała Nr 0150/XXII/317/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach – Paprocanach w obrębie ul. Jordana zajętej pod budowę drogi miejskiej.
14 Uchwała Nr 0150/XXII/316/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Tychach – Urbanowicach w drodze przetargu.
15 Uchwała Nr 0150/XXII/315/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej wraz ze składnikiem budowlanym.
16 Uchwała Nr 0150/XXII/314/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
17 Uchwała Nr 0150/XXII/313/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wprowadzenia opłat za reklamy na obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej.
18 Uchwała Nr 0150/XXII/312/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/94/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 16 maja 1991r. o wyrażeniu zgody na zbycie zabudowy nieruchomości pod nazwą Centrum Handlowo-Usługowe w Tychach przy ul. Krasickiego.
19 Uchwała Nr 0150/XXII/311/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 26 czerwca 1990r. w sprawie powołania komisji do spraw opracowania statutu (powołany J. Lisiecki).
20 Uchwała Nr 0150/XXII/310/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie zmian nazw ulic i placów: -ul. Armii Czerwonej na ul. Arctowskiego, -ul. Engelsa na ul. Edukacji, -ul. Jóźwiaka na ul. Władysława Jagiełły, -ul. Lenina na ul. Generała Andersa, -ul. Marchlewskiego na ul. Moniuszki, -ul. Marksa na ul. Mozarta, -ul. Nowotki na ul. Honoraty, -ul. Sawickiej na Al. Marszałka Piłsudskiego, -ul. Świerczewskiego na ul. Biskupa Burschego, -ul. Pstrowskiego na ul. Arkadową, -pl. ZBOWiD na Rynek, -pl. Pstrowskiego na pl. Św. Anny.
21 Uchwała Nr 0150/XXII/309/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie zmiany nazwy ulicy (ul. Paprocańska na ul. Krasickiego).
22 Uchwała Nr 0150/XXII/308/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Lokalna).
23 Uchwała Nr 0150/XXII/307/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie nadania nazwy ulicy ( ul. Ogińskiego).
24 Uchwała Nr 0150/XXII/306/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wskazania przedstawicieli Gminy Miejskiej Tychy do rady nadzorczej publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tychach.
25 Uchwała Nr 0150/XXII/305/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie przeciwstawienia się treści uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu zmierzającej do zmiany granic zasadniczego podziału terytorialnego.
26 Uchwała Nr 0150/XXII/304/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie utworzenia w Gminie Miasta Tych jednostki pomocniczej „Osiedla Wartogłowiec”.
27 Uchwała Nr 0150/XXII/303/92 z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tychy.
Powrót