Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/X/130/91 z dnia 27 czerwca 1991r. w sprawie przeniesień kredytów z rezerwy budżetowej na 1991r.
2 Uchwała Nr 0150/X/130a/91 z dnia 27 czerwca 1991r. w sprawie przystąpienia do porozumienia komunalnego w zakresie pomocy społecznej
3 Uchwała Nr 0150/X/129/91 z dnia 27 czerwca 1991r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałej Rady Miejskiej o członka spoza Rady
4 Uchwała Nr 0150/X/128/91 z dnia 20 czerwca 1991r. w sprawie wyboru Zarządu Miasta Tychy
5 Uchwała Nr 0150/X/127/91 z dnia 20 czerwca 1991r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszanie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
6 Uchwała Nr 0150/X/126/91 z dnia 20 czerwca 1991r. w sprawie przeniesień kredytów z rezerwy budżetowej na 1991r.
7 Uchwała Nr 0150/X/125/91 z dnia 20 czerwca 1991 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej o członków spoza Rady.
8 Uchwała Nr 0150/X/124/91 z dnia 20 czerwca 1991 r. sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie wieczyste działek o nr kat. 1819/205 o pow.360m2 i 1824/205 o pow. 250m2 położonych w Tychach przy ul. Starokościelnej
9 Uchwała Nr 0150/X/123/91 z dnia 20 czerwca 1991r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr kat. 3435/38 o pow.1602m2 położonej w Tychach przy ul. Hierowskiego i zapisanej w KW Nr 48381
10 Uchwała Nr 0150/X/122/91 z dnia 20 czerwca 1991 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek nr 3542/70 o powierzchni 2770m2 i 255/13 o powierzchni 230m2 , karta mapy 9, obręb Tychy, własność Gminy Miejskiej Tychy, położonych w Tychach przy ul. Grota Roweckiego
11 Uchwała Nr 0150/X/121/91 z dnia 20 czerwca 1991 r.w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr kat. 593/468 o pow. 102m2 położonej w Tychach – Żwakowie przy ul. Nizinnej
12 Uchwała Nr 0150/X/120/91 z dnia 20 czerwca 1991 r. w sprawie zgody na zbycie lokali mieszkalnych i oddanie we współużytkowanie wieczyste gruntów.
13 Uchwała Nr 0150/X/119/91 z dnia 20 czerwca 1991 r.w sprawie odwołania członków Komisji spoza Rady
14 Uchwała Nr 0150/X/118/91 z dnia 20 czerwca 1991 r. w sprawie zwiększenia Składu osobowego Komisji Przekształceń Gospodarczych
15 Uchwała Nr 0150/X/117/91 z dnia 20 czerwca 1991 r. w sprawie odwołania Członków Komisji Związków i Porozumień Komunalnych
16 Uchwała Nr 0150/X/116/91 z dnia 20 czerwca 1991 r.w sprawie uzupełnienia składu Komisji Związków i Porozumień Komunalnych
17 Uchwała Nr 0150/X/115/91 z dnia 20 czerwca 1991r. w sprawie konkursu na stanowisko Prezydenta Miasta Tychy
18 Uchwała Nr 0150/X/114/91 z dnia 20 czerwca 1991 r.w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tychach w zakresie utworzenia Straży Miejskiej
19 Uchwała Nr 0150/X/113/91 z dnia 20 czerwca 1991 w sprawie odwołania Zarządu Miasta Tychy
20 Uchwała Nr 0150/X/112/91 z dnia 20 czerwca 1991 r.w sprawie przyjęcia rezygnacji mgr Jerzego Śpiewaka że stanowiska Prezydenta Miasta Tychy
Powrót