Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XV/197/91 z dnia 19 września 1991r. w sprawie przystąpienia do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Lokalne Przedsiębiorstwo Wydawnicze ECHO Sp. z o.o”
2 Uchwała 0150/XV/196/91 z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej polityki lokalowej w odniesieniu do lokali użytkowych
3 Uchwała Nr 0150/XV/195/91 z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie zarządzenia wyborów do rady Osiedla Czułów utworzenia Okręgu Wyborczego oraz powołania Komisji Wyborczej
4 Uchwała Nr 0150/XV/194/91 z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie odwołania członka Komisji spoza Rady (Andrzej Łukowski)
5 Uchwała Nr 0150/XV/193/91 z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej o członka spoza Rady (Waldemar Guzik)
6 Uchwała Nr 0150/XV/192/91 z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 1991r.
7 Uchwała 0150/XV/191/91 z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych
8 Uchwała Nr 0150/XV/190/91 z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie wykupu działki pod przystanek autobusowy
9 Uchwała Nr 0150/XV/189/ 91 z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie nałożenia na podmioty gospodarcze prowadzące skup złomu żeliwnego i metali kolorowych obowiązku ewidencji ich dostawców
10 Uchwała Nr 0150/XV/188/91 z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie przekazania mienia ogólnonarodowego /państwowego/ służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań Gminy
11 Uchwała Nr 0150/XV/187/91 z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej o pow. 5674m2 położonej w Tychach na osiedlu „L”
12 Uchwała Nr 0150/XV/186/91 z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach w zakład budżetowy
13 Uchwała Nr 0150/XV/185/91 z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej w Tychach w jednoosobową spółkę Gminy
14 Uchwała Nr 0150/XV/184/91 z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie dokonania prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tychach w drodze likwidacji
15 Uchwała Nr 0150/XV/183/91 z dnia 19 grudnia 1991r.w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach w zakład budżetowy
16 Uchwała Nr 0150/XIV/182/91 z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na wysypisko śmieci
Powrót