Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/III/20/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 26 czerwca 19990 r. w sprawie powołania komisji do spraw opracowania statutu
2 Uchwała Nr 0150/III/19/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej
3 Uchwała Nr 0150/III/18/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
4 Uchwała Nr 0150/III/17/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy
5 Uchwała Nr 0150/III/16/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Rady Miejskiej
6 Uchwała Nr 0150/III/15/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 8
7 Uchwała Nr 0150/II/14/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie powołania stałej komisji uchwał i wniosków
8 Uchwała Nr 0150/II/13/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie powołania stałych komisji rady
9 Uchwała Nr 0150/II/12/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. mienia komunalnego
10 Uchwała Nr 0150/II/11/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie powołania komisji związków i porozumień komunalnych
11 Uchwała Nr 0150/II/10/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie powołania komisji przekształceń gospodarczych
12 Uchwała Nr 0150/II/9/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru wiceprezydentów miasta
13 Uchwała Nr 0150/II/8/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie powołania kierownika i zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach
14 Uchwała Nr 0150/II/7/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul.Czułowska)
15 Uchwała Nr 0150/II/6/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul.Filomatów)
16 Uchwała Nr 0150/I/5/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Zarządu Rady Miejskiej
17 Uchwała Nr 0150/I/4/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta
18 Uchwała Nr 0150/I/3/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru delegatów do sejmiku samorządowego
19 Uchwała Nr 0150/I/2/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
20 Uchwała Nr 0150/I/1/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej
Powrót