Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/VI/56/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie podjęcia działań inwestycyjnych na rzecz szkół podstawowych w Tychach
2 Uchwała Nr 0150/VI/55/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych członków spoza Rady komisji stałych Rady Miejskiej
3 Uchwała Nr 0150/VI/54/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne
4 Uchwała Nr 0150/VI/53/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach
5 Uchwała Nr 0150/VI/52/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. Przekształceń Własnościowych
6 Uchwała Nr 0150/VI/51/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 grudnia 1990 r. sprawie powołania Zespołu Doradców ds. Rozwoju Miasta przy Radzie Miejskiej
7 Uchwała Nr 0150/VI/50/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie budowy spalarni odpadów komunalnych (dla 7 gmin)
8 Uchwała Nr 0150/VI/49/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie memoriału do Sejmu, Senatu i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie natychmiastowych działań dla poprawy warunków życia na Śląsku – do uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
9 Uchwała Nr 0150/V/48/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie przeniesień kredytów budżetowych między działami i rozdziałami
Powrót