Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/V/47/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 października 1990 r. w sprawie przyśpieszenia działań organizujących Urząd Rejonowy w Tychach
2 Uchwała Nr 0150/V/46/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 października 1990 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o dochodach gmin, zasadach subwencjonowania, warunkach zaciągania pożyczek i emisji obligacji oraz regionalnych izbach obrachunkowych z dnia 17 października 1990r.
3 Uchwała Nr 0150/V/45/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 października 1990 r. w sprawie ponadplanowych dochodów i wydatków na 1990r.
4 Uchwała Nr 0150/V/44/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 października 1990 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 1990r.
5 Uchwała Nr 0150/V/43/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 października 1990 r. w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Stella”
6 Uchwała Nr 0150/V/42/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 października 1990 r. w sprawie zbycia w formie przetargu zabudowanej parceli położonej w Tychach przy ul. Zwycięstwa 21
7

Uchwała Nr 0150/V/41/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 października 1990 r. w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych

8 Uchwała Nr 0150/V/40/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 października 1990 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie
9 Uchwała Nr 0150/V/39/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 października 1990 r. w sprawie propozycji składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych
10 Uchwała Nr 0150/V/38/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 października 1990 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tychach
Powrót