Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XI/239/07
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 239
Rok porządkowy 2007
Miesiąc porządkowy 9
Numer aktu 0150/XI/239/07
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XI/239/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 13 września 2007 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście do stanu faktycznego
Treść Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej tekstu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Okręgowej Komisji Wyborczej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 1 października 2007 r., Nr 164, poz. 3072.
Data uchwalenia/podpisania 2007-09-13
Data wejścia w życie 2007-09-13
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
    Powrót