Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/V/60/2003
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 60
Rok porządkowy 2003
Miesiąc porządkowy 2
Numer aktu 0150/V/60/2003
Tytuł Uchwała Nr 0150/V/60/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej
Treść W dniu 14 marca 2003 roku do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (Nr: PN-N-0911/39/R/03 z dnia 12 marca 2003 r.) o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 0150/V/60/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej, jako niezgodnej z przepisem art. 88 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483) oraz przepisem art. 4 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do NSA, Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z siedzibą w Gliwicach, w terminie 30 dni licząc od dnia jego doręczenia
Data uchwalenia/podpisania 2003-02-11
Data zakończenia obowiązywania 2003-04-03
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót