Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/VI/157/07
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 157
Rok porządkowy 2007
Miesiąc porządkowy 4
Numer aktu 0150/VI/157/07
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/VI/157/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.
Treść Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2006 rok zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2007 r., Nr 158, poz. 2964.
Data uchwalenia/podpisania 2007-04-26
Data wejścia w życie 2007-04-26
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
    Powrót