Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/V/134/07
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 134
Rok porządkowy 2007
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu 0150/V/134/07
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/V/134/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Tychy.
Treść Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. W dniu 2 maja 2007 roku do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (Nr: NP-N-0910/279/R/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r.) o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 0150/V/134/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Tychy, w części określonej w § 1 uchwały, jako sprzecznej z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r., 62, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14 maja 2007 roku, Nr 83, poz. 1726.
Data uchwalenia/podpisania 2007-03-29
Data wejścia w życie 2007-05-28
Utraciła moc z dniem wejścia w życie
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
    Powrót