Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/III/66/07
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 66
Rok porządkowy 2007
Miesiąc porządkowy 1
Numer aktu 0150/III/66/07
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/III/66/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień z powiatami w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Treść Traci moc uchwała Nr 0150/XXII/460/04 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie umieszczania dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych z terenu Miasta Tychy oraz w sprawie umieszczania dzieci pochodzących z Miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów.
Data uchwalenia/podpisania 2007-01-25
Data wejścia w życie 2007-01-25
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót