Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/III/65/2007
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 65
Rok porządkowy 2007
Miesiąc porządkowy 1
Numer aktu 0150/III/65/2007
Tytuł UCHWAŁA Nr 0150/III/65/2007 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
Treść W związku z podjęciem niniejszej uchwały tracą moc uchwały: - Nr0150/XXXVII/698/05 z dnia Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, - Nr0150/XXXVIII/731/05 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr0150/XXXVII/698/05 Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia Karty współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Data uchwalenia/podpisania 2007-01-25
Data wejścia w życie 2007-01-25
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót