Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/III/67/07
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 67
Rok porządkowy 2007
Miesiąc porządkowy 1
Numer aktu 0150/III/67/07
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/III/67/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Tychy
Treść Traci moc uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXVI/518/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Tychy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 marca 2007 roku, Nr 37, poz. 798.
Data uchwalenia/podpisania 2007-01-25
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót