Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/III/63/07
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 63
Rok porządkowy 2007
Miesiąc porządkowy 1
Numer aktu 0150/III/63/07
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/III/63/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców.
Treść Uchwała traci moc wobec wejścia w życie Uchwały Nr 0150/XXXVIII/851/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. Traci moc uchwała Nr 0150/XXXIII/617/05 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 marca 2007 roku, Nr 37, poz. 796.
Słowa kluczowe upoważnienie MOPS Ośrodek Pomocy dyrektor
Data uchwalenia/podpisania 2007-01-25
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2009-12-16
    Powrót