Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/III/39/07
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 39
Rok porządkowy 2007
Miesiąc porządkowy 1
Numer aktu 0150/III/39/07
Tytuł

UCHWAŁA NR 0150/III/39/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zarządzenia na terenie miasta Tychy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Treść

Uchwała utraciła moc z dniem wejścia w życie UCHWAŁY NR XXXVII/561/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 lutego 2007 r., Nr 18, poz. 397.

Data uchwalenia/podpisania 2007-01-25
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
  1. 2017-05-31 13:15:57 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-04-04 08:58:24 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  3. 2017-04-04 08:55:22 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
Powrót