Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/II/22/06
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 22
Rok porządkowy 2006
Miesiąc porządkowy 12
Numer aktu 0150/II/22/06
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/II/22/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Porozumień dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Tychy.
Treść Traci moc Uchwała Nr 0150/XXVI/514/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Porozumienia dotyczącego pokrycia środków na wynagrodzenie jednego etatu nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Tychy.
Data uchwalenia/podpisania 2006-12-05
Data wejścia w życie 2006-12-05
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót