Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/II/29/06
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 29
Rok porządkowy 2006
Miesiąc porządkowy 12
Numer aktu 0150/II/29/06
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/II/29/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2007 rok obowiązujących na terenie miasta Tychy.
Treść Przedmiotowa Uchwała utraciła moc z chwilą wejścia w życie UCHWAŁY NR 0150/XII/244/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. Traci moc uchwała Nr 0150/XL/771/05 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w 2006 roku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2006 roku, Nr 146, poz. 4308.
Data uchwalenia/podpisania 2006-12-05
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót