Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/II/27/06
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 27
Rok porządkowy 2006
Miesiąc porządkowy 12
Numer aktu 0150/II/27/06
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/II/27/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnienia od tego podatku na 2007 rok.
Treść Przedmiotowa Uchwała utraci moc z dniem 1 stycznia 2008 r. Traci moc uchwała Nr 0150/XL/772/05 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnienia od tego podatku w 2006 roku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2006 roku, Nr 146, poz. 4306.
Data uchwalenia/podpisania 2006-12-05
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót