Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/II/28/06
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 28
Rok porządkowy 2006
Miesiąc porządkowy 12
Numer aktu 0150/II/28/06
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/II/28/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok obowiązujących na terenie miasta Tychy.
Treść Przedmiotowa uchwała utraciła moc z chwilą wejścia w życie UCHWAŁY NR 0150/XII/245/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 roku. Traci moc uchwała Nr 0150/XL/763/05 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2006 roku, Nr 146, poz. 4307.
Data uchwalenia/podpisania 2006-12-05
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót