Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/II/20/06
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 20
Rok porządkowy 2006
Miesiąc porządkowy 12
Numer aktu 0150/II/20/06
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/II/20/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach.
Treść Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 0150/XLII/818/2006 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006 r. Uchwała Nr 0150/II/20/2006 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2006 r. utraciła moc z dniem wejścia w życie Uchwały NR 0150/XIII/261/2007 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r.
Data uchwalenia/podpisania 2006-12-05
Data wejścia w życie 2006-12-05
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót