Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLIX/940/06
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 940
Rok porządkowy 2006
Miesiąc porządkowy 8
Numer aktu 0150/XLIX/940/06
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XLIX/940/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Treść Traci moc uchwała Nr 0150/XLVIII/917/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 października 2006 roku, Nr 117, poz. 3328
Data uchwalenia/podpisania 2006-08-31
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót