Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLIX/927/06
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 927
Rok porządkowy 2006
Miesiąc porządkowy 8
Numer aktu 0150/XLIX/927/06
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XLIX/927/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie udziału Miasta Tychy w działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne projektu typu I Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów z obszarów wiejskich Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów.
Treść Niniejszą Uwałą uchyla się: 1.Uchwałę Nr 0150/XXIV/484/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach wyrównania szans edukacyjnych” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów. 2.Uchwałę Nr 0150/XLI/777/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zmiany do Uchwały Nr 0150/XXIV/484/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach wyrównania szans edukacyjnych” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów. 3.Uchwałę Nr 0150/XLII/815/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia zmiany Uchwały Nr 0150/XLI/777/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. dotyczącej przyjęcia zmiany do Uchwały Nr 0150/XXIV/484/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach wyrównania szans edukacyjnych” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Data uchwalenia/podpisania 2006-08-31
Data wejścia w życie 2006-08-31
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót