Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLVIII/917/06
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 917
Rok porządkowy 2006
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu 0150/XLVIII/917/06
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/917/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Treść Traci moc uchwała nr 0150/XLVII/881/06 z dnia 24 maja 2006r. w sprawie w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób poszkodowanych ze względów losowych z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006r. i podlega opublikowaniu w prasie lokalnej. Niniejsza uchwała została uchylona UCHWAŁĄ NR 0150/XLIX/940/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Data uchwalenia/podpisania 2006-06-29
Data wejścia w życie 2006-07-01
Data uchylenia 2006-08-31
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót