Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLVIII/914/06
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 914
Rok porządkowy 2006
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu 0150/XLVIII/914/06
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/914/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Izby Wytrzeźwień w Tychach
Treść Traci moc uchwała nr 442/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1997r.- Statut Izby Wytrzeźwień w Tychach. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku, Nr 100, poz. 2817
Data uchwalenia/podpisania 2006-06-29
Data wejścia w życie 2006-09-04
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót