Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLVIII/907/06
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 907
Rok porządkowy 2006
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu 0150/XLVIII/907/06
Tytuł

UCHWAŁA Nr 0150/XLVIII/907/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach.

Treść

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku, Nr 100, poz. 2812.

Uchwała traci moc z dniem 1 stycznia 2013 r. w wyniku podjęcia Uchwały Nr XXIV/524/12 Rady Miasta Tychy.

Data uchwalenia/podpisania 2006-06-29
Data wejścia w życie 2006-09-04
Data zakończenia obowiązywania 2013-01-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
Data wytworzenia informacji2012-12-04
  1. 2012-12-04 12:39:51 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
Powrót