Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLVIII/909/06
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 909
Rok porządkowy 2006
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu 0150/XLVIII/909/06
Tytuł

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/909/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany załącznika nr 5 do uchwały Nr 0150/XLIII/830/06 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie udziału miasta Tychy w projekcie w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów.

Treść

Niniejsza uchwała dokonuje zmiany w załączniku nr 5 do uchwały Nr 0150/XLIII/830/06 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie udziału miasta Tychy w projekcie w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Data uchwalenia/podpisania 2006-06-29
Data wejścia w życie 2006-06-29
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDUR
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
Data wytworzenia informacji2013-09-12
  1. 2013-09-12 12:06:59 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
Powrót