Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLVIII/908/06
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 908
Rok porządkowy 2006
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu 0150/XLVIII/908/06
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/908/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy
Treść Niniejsza uchwała uchyla: 1.Uchwałę Nr 0150/XXXII/618/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy. 2.§ 2 Uchwały Nr 0150/XL/759/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach oraz w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy. 3.Uchwałę Nr 0150/XLI/778/05 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zmiany do Uchwały Nr 0150/XXXII/618/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku, Nr 100, poz. 2813
Data uchwalenia/podpisania 2006-06-29
Data wejścia w życie 2006-09-04
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót