Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLVIII/893/06
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 893
Rok porządkowy 2006
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu 0150/XLVIII/893/06
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/893/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
Treść Niniejsza uchwała dokonuje zmiany w preambule następujących uchwał Rady Miasta: Nr 0150/XXX/577/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, Nr 0150/XXX/578/05 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach, Nr 0150/XXX/579/05 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach, Nr 0150/XXX/580/05 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy MOSiR Tychy, Nr 0150/XXXII/597/05 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach, Nr 0150/XXXIII/625/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, Nr 252/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych oraz sposobu jej rozliczenia zmienionej uchwałą Nr 0150/XIV/256/03 z dnia 27 listopada 2003r.
Data uchwalenia/podpisania 2006-06-29
Data wejścia w życie 2006-06-29
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót