Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLVIII/886/06
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 886
Rok porządkowy 2006
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu 0150/XLVIII/886/06
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/886/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w mieście do stanu faktycznego.
Treść Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej tekstu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku, Nr 100, poz. 2808
Data uchwalenia/podpisania 2006-06-29
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót