Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXXVIII/734/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

2

UCHWAŁA NR XXXVIII/733/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XXXVIII/732/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2022

4

UCHWAŁA NR XXXVIII/731/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Nr XXXI/605/21 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2021 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap II”

5

UCHWAŁA NR XXXVIII/730/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Urbanowickiej, Oświęcimskiej i Głównej w Tychach

6

UCHWAŁA NR XXXVIII/729/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla K pomiędzy ul. Stoczniowców'70, ul. Jaśkowicką i al. Bielską w Tychach

7

UCHWAŁA NR XXXVIII/728/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla Z pomiędzy ul. Władysława Sikorskiego, ul. Beskidzką i rzeką Gostynką w Tychach

8

UCHWAŁA NR XXXVIII/727/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach

9

UCHWAŁA NR XXXVIII/726/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Kolejowej w Tychach

10

UCHWAŁA NR XXXVIII/725/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 30 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Tychach

11

UCHWAŁA NR XXXVIII/724/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Tychach

12

UCHWAŁA NR XXXVIII/723/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

13

UCHWAŁA NR XXXVIII/722/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

14

UCHWAŁA NR XXXVIII/721/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/650/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2022 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

15

UCHWAŁA NR XXXVIII/720/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Tychy

16

UCHWAŁA NR XXXVIII/719/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

Powrót