Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXXV/685/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie oświetlenia boiska przy ulicy Zacisze w Tychach

2

UCHWAŁA NR XXXV/684/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XXXV/683/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

4

UCHWAŁA NR XXXV/682/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2021-2025”

5

UCHWAŁA NR XXXV/681/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

6

UCHWAŁA NR XXXV/680/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/415/20 Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2020 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

7

UCHWAŁA NR XXXV/679/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

8

UCHWAŁA NR XXXV/678/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/954/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie regulaminu płatnych parkingów wielopoziomowych typu „parkuj i jedź” („park&ride”) w Tychach

9

UCHWAŁA NR XXXV/677/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy”

10

UCHWAŁA NR XXXV/676/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pani                      do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXIX/578/21 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy

11

UCHWAŁA NR XXXV/675/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/656/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy na okres 10 lat

12

UCHWAŁA NR XXXV/674/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

13

UCHWAŁA NR XXXV/673/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Dębowej (na czas nieoznaczony)

14

UCHWAŁA NR XXXV/672/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla U przy ul. Uczniowskiej i ul. Sikorskiego w Tychach

15

UCHWAŁA NR XXXV/671/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla O pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Orzeszkowej w Tychach

16

UCHWAŁA NR XXXV/670/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kopernika w Tychach na działce ewidencyjnej nr 5349/26, obręb nr 0001 Tychy

17

UCHWAŁA NR XXXV/669/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXV/500/21 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej miasta Tychy o nazwie: Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce”

18

UCHWAŁA NR XXXV/668/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXV/499/21 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie: Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce”

19

UCHWAŁA NR XXXV/667/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XIX/399/20 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach

20

UCHWAŁA NR XXXV/666/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

21

UCHWAŁA NR XXXV/665/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy

22

UCHWAŁA NR XXXV/664/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową.

23

UCHWAŁA NR XXXV/663/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

24

UCHWAŁA NR XXXV/662/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

25

UCHWAŁA NR XXXV/661/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

26

UCHWAŁA NR XXXV/660/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/646/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2022 r.

Powrót