Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXIX/583/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania komunikatu/uchwały oraz pakietu profilaktycznego

2

UCHWAŁA NR XXIX/582/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy nr XXII/452/20 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021

3

UCHWAŁA NR XXIX/581/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

4

UCHWAŁA NR XXIX/580/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Renner Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXIII/464/20 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej, Stoczniowców ’70 i Parku Suble w Tychach

5

UCHWAŁA NR XXIX/579/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2021-2026

6

UCHWAŁA NR XXIX/578/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy

7

UCHWAŁA NR XXIX/577/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Tychy do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w roku szkolnym 2021/2022

8

UCHWAŁA NR XIX/576/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022

9

UCHWAŁA NR XXIX/575/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

10

UCHWAŁA NR XXIX/574/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Tychy

11

UCHWAŁA NR XXIX/573/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

12

UCHWAŁA NR XXIX/572/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

13

UCHWAŁA NR XXIX/571/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2021 r.

Powrót