Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXV/519/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Jakuba Kopycioka

2

UCHWAŁA NR XXV/518/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana

3

UCHWAŁA NR XXV/517/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani

4

UCHWAŁA NR XXV/516/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani

5

UCHWAŁA NR XXV/515/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana

6

UCHWAŁA NR XXV/514/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani

7

UCHWAŁA NR XXV/513/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani

8

UCHWAŁA NR XXV/512/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego

9

UCHWAŁA NR XXV/511/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Sławomira Bogusława Czecha

10

UCHWAŁA NR XXV/510/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

11

UCHWAŁA NR XXV/509/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

12

UCHWAŁA NR XXV/508/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Zwierzynieckiej (na czas nieoznaczony)

13

UCHWAŁA NR XXV/507/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

14

UCHWAŁA NR XXV/506/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Żubrów

15

UCHWAŁA NR XXV/505/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Żorskiej i Żubrów

16

UCHWAŁA NR XXV/504/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Hutniczej

17

UCHWAŁA NR XXV/503/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z  uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

18

UCHWAŁA NR XXV/502/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Tychach

19

UCHWAŁA NR XXV/501/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Tychach

20

UCHWAŁA NR XXV/500/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej miasta Tychy o nazwie: Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce”

21

UCHWAŁA NR XXV/499/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie: Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce”

22

UCHWAŁA NR XXV/498/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

23

UCHWAŁA NR XXV/497/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

24

UCHWAŁA NR XXV/496/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

25

UCHWAŁA NR XXV/495/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Tychy

26

UCHWAŁA NR XXV/494/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

27

UCHWAŁA NR XXV/493/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/31/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

Powrót