Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXXIV/659/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 roku

2

UCHWAŁA NR XXXIV/658/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2022

3

UCHWAŁA NR XXXIV/657/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

4

UCHWAŁA NR XXXIV/656/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy na okres 10 lat

5

UCHWAŁA NR XXXIV/655/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

6

UCHWAŁA NR XXXIV/654/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/160/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach

7

UCHWAŁA NR XXXIV/653/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/711/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

8

UCHWAŁA NR XXXIV/652/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2022 rok

9

UCHWAŁA NR XXXIV/651/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

10

UCHWAŁA NR XXXIV/650/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2022 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

11

UCHWAŁA NR XXXIV/649/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

12

UCHWAŁA NR XXXIV/648/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

13

UCHWAŁA NR XXXIV/647/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/194/19 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Tychy

14

UCHWAŁA NR XXXIV/646/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2022 r.

Powrót