Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XXXII/625/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wniesionej w dniu 17 września 2021 r. przez Fundację Nowe Spektrum z siedzibą w Kobiórze petycji, wzywającej Radę Miasta Tychy do przyjęcia uchwały o przeciwstawieniu się wszelkim działaniom dyskryminującym ze względu na odmowę poddania się szczepieniu przeciwko Covid-19, w ramach Narodowego Programu Szczepień oraz przeciwstawieniu się jakimkolwiek próbom podziału mieszkańców ze względu na zaszczepienie się bądź niezaszczepienie się przeciwko Covid-19

2

UCHWAŁA NR XXXII/624/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Tychy na lata 2022-2025”

3

UCHWAŁA NR XXXII/623/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia  zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy al. Niepodległości (czas nieoznaczony)

4

UCHWAŁA NR XXXII/622/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy al. Bielskiej (do 3 lat)

5

UCHWAŁA NR XXXII/621/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Bielskiej oraz cmentarza przy ul. Żorskiej w Tychach

6

UCHWAŁA NR XXXII/620/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXXVI/742/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach

7

UCHWAŁA NR XXXII/619/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

8

UCHWAŁA NR XXXII/618/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

9

UCHWAŁA NR XXXII/617/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy

10

UCHWAŁA NR XXXII/616/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie gminy Tychy

11

UCHWAŁA NR XXXII/615/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 - 2022

12

UCHWAŁA NR XXXII/614/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

13

UCHWAŁA NR XXXII/613/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

Powrót