Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XX/427/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/416/20 Rady Miasta Tychy z dnia 27. sierpnia 2020 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

2

UCHWAŁA NR XX/426/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

3

UCHWAŁA NR XX/425/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2020 r. w sprawie w sprawie pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej drogi z użytkowania

4

UCHWAŁA NR XX/424/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Tychach

5

UCHWAŁA NR XX/423/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Tychy do Tyskiego Klastra Energii

6

UCHWAŁA NR XX/422/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

7

UCHWAŁA NR XX/421/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na  odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Curie-Skłodowskiej

8

UCHWAŁA NR XX/420/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych w Tychach

9

UCHWAŁA NR XX/419/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

10

UCHWAŁA NR XX/418/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

11

UCHWAŁA NR XX/417/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło

Powrót