Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XI/218/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

2

UCHWAŁA NR XI/217/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

3

UCHWAŁA NR XI/216/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 3820/66 i 4249/66 położonych w Tychach przy ul. Św. Elżbiety oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek graniczących ograniczonego prawa rzeczowego, tj. odpłatnej służebności drogi na działkach nr 3820/66 i 4249/66

4

UCHWAŁA NR XI/215/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków w Tychach

5

UCHWAŁA NR XI/214/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/775/18 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

6

UCHWAŁA NR XI/213/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

7

UCHWAŁA NR XI/212/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

Powrót