Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR VII/142/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowania klubów sportowych w Tychach.

2

UCHWAŁA NR VII/141/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2019 – 2023.

3

UCHWAŁA NR VII/140/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach na Uchwałę Nr III/63/2018 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019.

4

UCHWAŁA NR VII/139/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019.

5

UCHWAŁA NR VII/138/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych miasta Tychy.

6

UCHWAŁA NR VII/137/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy użytkowania gruntu.

7

UCHWAŁA NR VII/136/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony).

8

UCHWAŁA NR VII/135/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).

9

UCHWAŁA NR VII/134/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2019.

10

UCHWAŁA NR VII/133/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

11

UCHWAŁA NR VII/132/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2019-2021 w mieście Tychy”.

12

UCHWAŁA NR VII/131/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/775/18 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

13

UCHWAŁA NR VII/130/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach.

14

UCHWAŁA NR VII/129/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 21.

15

UCHWAŁA NR VII/128/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028.

16

UCHWAŁA NR VII/127/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

17

UCHWAŁA NR VII/126/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Żwaków”.

18

UCHWAŁA NR VII/125/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Suble-Glinka”.

19

UCHWAŁA NR VII/124/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Stare Tychy”.

20

UCHWAŁA NR VII/123/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Mąkołowiec”.

21

UCHWAŁA NR VII/122/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Glinka 1”.

22

UCHWAŁA NR VII/121/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Family”.

23

UCHWAŁA NR VII/120/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Anna”.

Powrót