Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR VI/119/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy, przyjętego uchwałą Nr 0150/745/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy”.

2

UCHWAŁA NR VI/118/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony).

3

UCHWAŁA NR VI/117/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).

4

UCHWAŁA NR VI/116/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II.                                                           

5

UCHWAŁA NR VI/115/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych w Tychach, obowiązującego od dnia 1 września 2019 r.

6

UCHWAŁA NR VI/114/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy.

7

UCHWAŁA NR VI/113/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028.

8

UCHWAŁA NR VI/112/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

9

UCHWAŁA NR VI/111/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2019 r.

Powrót