Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XIV/296/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

2

UCHWAŁA NR XIV/295/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020

3

UCHWAŁA NR XIV/294/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/III/67/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR XIV/293/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Tychach przy al. Bielskiej

5

UCHWAŁA NR XIV/292/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)

6

UCHWAŁA NR XIV/291/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy al. Bielskiej, stanowiącej własność Gminy, oznaczonej jako część działki nr 3825/70 (do 3 lat)

7

UCHWAŁA NR XIV/290/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na  odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

8

UCHWAŁA NR XIV/289/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Al. Bielskiej oraz cmentarza przy ul. Żorskiej w Tychach

9

UCHWAŁA NR XIV/288/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny  jednostki paliwa do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci i uczniów oraz rodziców w roku szkolnym 2019/2020 w mieście Tychy

10

UCHWAŁA NR XIV/287/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i  oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów

11

UCHWAŁA NR XIV/286/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 rok

12

UCHWAŁA NR XIV/285/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

13

UCHWAŁA NR XIV/284/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2020 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

14

UCHWAŁA NR XIV/283/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

15

UCHWAŁA NR XIV/282/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

16

UCHWAŁA NR XIV/281/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Z"

17

UCHWAŁA NR XIV/280/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Suble - Glinka"

18

UCHWAŁA NR XIV/279/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Mąkołowiec"

19

UCHWAŁA NR XIV/278/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Family"

20

UCHWAŁA NR XIV/277/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Czułów"

21

UCHWAŁA NR XIV/276/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2020 r.

Powrót