Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR IV/89/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

2

UCHWAŁA NR IV/88/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. De Gaulle’a.

3

UCHWAŁA NR IV/87/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony).

4

UCHWAŁA NR IV/86/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).

5

UCHWAŁA NR IV/85/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż).

6

UCHWAŁA NR IV/84/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach - etap II.

7

UCHWAŁA NR IV/83/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” jako jednostki obsługującej.

8

UCHWAŁA NR IV/82/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/25/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.

9

UCHWAŁA NR IV/81/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028.

10

UCHWAŁA NR IV/80/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

11

UCHWAŁA NR IV/79/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.

12

UCHWAŁA NR IV/78/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry (Spółce Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie).

13

UCHWAŁA NR IV/77/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry (Spółce Medella S.A. z siedzibą w Warszawie).

14

UCHWAŁA NR IV/76/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry (Spółce FINKORP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

15

UCHWAŁA NR IV/75/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Mąkołowiec”.

16

UCHWAŁA NR IV/74/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Żwaków”.

17

UCHWAŁA NR IV/73/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Family”.

18

UCHWAŁA NR IV/72/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Z”.

19

UCHWAŁA NR IV/71/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych   przez Komisję Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z”.

20

UCHWAŁA NR IV/70/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/7/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r.  w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Tychy

21

UCHWAŁA NR IV/69/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2019 r.

22

UCHWAŁA NR IV/68/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/15/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy

23

UCHWAŁA NR IV/67/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Tychy.

24

UCHWAŁA NR IV/66/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/15/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy.          

Powrót