Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR II/28/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tychy na lata 2014-2020

2

UCHWAŁA NR II/27/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).

3

UCHWAŁA NR II/26/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia imienia Franciszka Zubrzyckiego Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego 22.

4

UCHWAŁA NR II/25/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.

5

UCHWAŁA NR II/24/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku

6

UCHWAŁA NR II/23/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

7

UCHWAŁA NR II/22/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie gminy Tychy

8

UCHWAŁA NR II/21/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie  wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 – 2021.

9

UCHWAŁA NR II/20/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 – 2028.

10

UCHWAŁA NR II/19/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

11

UCHWAŁA NR I/18/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tychy.

12

UCHWAŁA NR I/17/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Tychy.

13

UCHWAŁA NR I/16/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.

14

UCHWAŁA NR I/15/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy.

15

UCHWAŁA NR I/14/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Tychy.

16

UCHWAŁA NR I/13/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.

17

UCHWAŁA NR I/12/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy.

18

UCHWAŁA NR I/11/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Tychy.

19

UCHWAŁA NR I/10/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.

20

UCHWAŁA NR I/9/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Tychy.

21

UCHWAŁA NR I/8/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Tychy.

22

UCHWAŁA NR I/7/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Tychy.

23

UCHWAŁA NR I/6/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.

24

UCHWAŁA NR I/5/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rady Miasta Tychy.

25

UCHWAŁA NR I/4/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy (Dariusza Wencepla)

26

UCHWAŁA NR I/3/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy (Rafała Żelaznego)

27

UCHWAŁA NR I/2/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy (Józefa Twardzika)

28

UCHWAŁA NR I/1/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Tychy (radna Barbara Konieczna).

Powrót