Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLV/846/06
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 846
Rok porządkowy 2006
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu 0150/XLV/846/06
Tytuł

UCHWAŁA Nr 0150/XLV/846/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

Treść

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, zmienionej uchwałą Nr 0150/XXIX/554/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23 maja 2006 roku, Nr 62, poz. 1696

Data uchwalenia/podpisania 2006-03-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDUR
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
Data wytworzenia informacji2013-09-12
  1. 2013-09-12 12:05:40 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
Powrót