Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XXII/495/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XV/314/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok (z późn. zm.)

2 UCHWAŁA NR 0150/XXII/494/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Fiat 126p o numerze rejestracyjnym ST 08942 na własność miasta Tychy
3 UCHWAŁA NR 0150/XXII/493/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Tychy udziałów posiadanych w TRUCK-BUS SERVICE Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.
4 UCHWAŁA NR 0150/XII/492/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 0150/X/190/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26. czerwca 2003 roku.
5

Uchwała Nr 0150/XXII/491/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w komunikacji zbiorowej i zmiany Uchwały Nr 0150/XXI/465/08 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.

6 UCHWAŁA NR 0150/XXII/490/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nad Jeziorem.
7 UCHWAŁA NR 0150/XXII/489/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Kościelnej i Pogodnej
8 UCHWAŁA NR 0150/XXII/488/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie: ul. Korczaka i Parku Północnego.
9 UCHWAŁA NR 0150/XXII/487/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
10 Uchwała Nr 0150/XXII/486/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie uchylenia w części uchwały Nr 0150/XX/432/2008 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2008 r.
11

UCHWAŁA NR 0150/XXII/485/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXI/459/08 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy nieruchomości położonej przy ul. Irysów.

12 UCHWAŁA NR 0150/XXII/484/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Przepiórek.
13

Uchwała Nr 0150/XXII/483/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

14 UCHWAŁA NR 0150/XXII/482/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie gruntu w użytkowanie pod budowę Domu Hospicyjnego.
15 UCHWAŁA NR 0150/XXII/481/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ulica Zimorodków).
16 UCHWAŁA NR 0150/XXII/480/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ulica Willowa).
17 UCHWAŁA NR 0150/XXII/479/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ulica Zielone Wzgórze).
18 UCHWAŁA NR 0150/XXII/478/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ulica Pomarańczy).
19 UCHWAŁA NR 0150/XXII/477/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ulica Zimowa).
20

UCHWAŁA NR 0150/XXII/476/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów w Tychach

21

UCHWAŁA NR 0150/XXII/475/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Tychach.

22 UCHWAŁA NR 0150/XXII/474/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.
23 UCHWAŁA NR 0150/XXII/473/2008 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
24 UCHWAŁA Nr 0150/XXII/472/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
25

Uchwała Nr 0150/XXII/471/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

26 UCHWAŁA Nr 0150/XXII/470/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i psychologa zatrudnionych w placówce opiekuńczo – wychowawczej - Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach
27 UCHWAŁA NR 0150/XXII/469/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad umożliwiających używanie herbu Tychów
28 Uchwała Nr 0150/XXII/468/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.
Powrót