Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/XXI/467/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego i wydanej decyzji
2

UCHWAŁA NR 0150/XXI/466/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

3

UCHWAŁA NR 0150/XXI/465/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach

4 UCHWAŁA NR 0150/XXI/464/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania i zbywania nieruchomości niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej
5 UCHWAŁA NR 0150/XXI/463/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
6 UCHWAŁA NR 0150/XXI/462/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
7 UCHWAŁA NR 0150/XXI/461/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
8 UCHWAŁA NR 0150/XXI/460/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Tychach w rejonie ul .Samochodowej
9 UCHWAŁA NR 0150/XXI/459/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy nieruchomości położonej przy ul. Irysów
10

UCHWAŁA NR 0150/XXI/458/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy zmienionej uchwałą Nr 0150/XVII/376/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r.

11

UCHWAŁA NR 0150/XXI/457/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy zmienionej uchwałą Nr 0150/XVII/376/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r.

12

UCHWAŁA NR 0150/XXI/456/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy zmienionej uchwałą Nr 0150/XVII/376/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r.

13

UCHWAŁA NR 0150/XXI/455/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy zmienionej uchwałą Nr 0150/XVII/376/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r.

14

UCHWAŁA NR 0150/XXI/454/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy zmienionej uchwałą Nr 0150/XVII/376/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r.

15

UCHWAŁA NR 0150/XXI/453/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy zmienionej uchwałą Nr 0150/XVII/376/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r.

16

UCHWAŁA NR 0150/XXI/452/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy zmienionej uchwałą Nr 0150/XVII/376/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r.

17

UCHWAŁA NR 0150/XXI/451/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy zmienionej uchwałą Nr 0150/XVII/376/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r.

18

UCHWAŁA NR 0150/XXI/450/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy zmienionej uchwałą Nr 0150/XVII/376/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r.

19

UCHWAŁA NR 0150/XXI/449/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy zmienionej uchwałą Nr 0150/XVII/376/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r.

20

UCHWAŁA NR 0150/XXI/448/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Nowej i Żorskiej

21

UCHWAŁA NR 0150/XXI/447/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/908/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i nauczycieli doradców

22 Uchwała Nr 0150/XXI/446/08 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.
23

UCHWAŁA NR 0150/XXI/445/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XVIII/395/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

24

UCHWAŁA NR 0150/XXI/444/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XVI/319/08 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

25 UCHWAŁA NR 0150/XXI/443/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tychy
26 UCHWAŁA NR 0150/XXI/442/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
27 UCHWAŁA NR 0150/XXI/441/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2008 r.
Powrót