Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/XIX/413/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Skoda o numerze rejestracyjnym KXP 0205 na własność miasta Tychy
2 UCHWAŁA NR 0150/XIX/412/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0150/IV/54/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych, złom pochodzący z infrastruktury komunalnej oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie miasta Tychy
3 UCHWAŁA NR 0150/XIX/411/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zatwierdzonym uchwałą RM Tychy Nr 0150/XVI/359/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku
4

UCHWAŁA NR 0150/XIX/410/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/X/188/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

5 UCHWAŁA NR 0150/XIX/409/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Wygorzele - rowu Wygorzelskiego
6 UCHWAŁA NR 0150/XIX/408/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Czułów - rowu przy ul. Palmowej
7 UCHWAŁA NR 0150/XIX/407/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia od Kompani Piwowarskiej S.A w Poznaniu darowizny prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości
8 UCHWAŁA NR 0150/XIX/406/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2007
9 UCHWAŁA NR 0150/XIX/405/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2007
10 UCHWAŁA NR 0150/XIX/404/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 5 w Tychach
11 UCHWAŁA NR 0150/XIX/403/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 20 w Tychach
12 Uchwała Nr 0150/XIX/402/08 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
13

Uchwała Nr 0150/XIX/401/08 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008 rok

14

UCHWAŁA NR 0150/XIX/400/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XII/242/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. dotyczącej zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2008

15 UCHWAłA Nr 0150/XIX/399/08 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy
16 UCHWAŁA NR 0150/XIX/398/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta w 2007 r.
Powrót